www.rury-bezszwowe.pl

08.06.2016 Wymiary Rur


 

proautomatic rury bezszwoweWymiar rury należy do podstawowej charakterystyki. W zależności od potrzeby przemysłu i przeznaczenia rury są wytwarzane o średnicach zaczynających się od dziesiętnych milimetrów do kilku metrów. Wymiary  w pełni opisuje rurę, dlatego za każdym razem musi być podany. Na wymiar rury składa się :

Wymiar rury należy do podstawowej charakterystyki. W zależności od potrzeby przemysłu i przeznaczenia rury są wytwarzane o średnicach zaczynających się od dziesiętnych milimetrów do kilku metrów. Wymiary rur w pełni opisuje rurę, dlatego za każdym razem musi być podany. Na wymiar rury składa się : 
-średnica zewnętrzna,
-średnica wewnętrzna,
-grubość ścianki,
- tolerancja wymiarowa ( w zależności od rodzaju rury) 
Dla rur o przekroju kołowym wystarczy podać dwie z wyżej wymienionych wartości. Wymiar poszczególnych rur powstał nieprzypadkowo i są przyporządkowane odpowiednich szeregów wymiarowych według ustalonego systemu. Wymiar rur są u nas podawane w mm, lub w calach ( USA i inne Państwa).Rury dzielą się na wie grupy: 

Tube Pipe

-Są to rury do zastosowań mechanicznych i urządzeń energetycznych. W calach jest podawana rzeczywista wielkość średnicy  
zewnętrznej rury.

- Wymiary z serii 2 i 3, w celu dostosowania w Europie zostałyuzupełnione o zaokraglenia wymiarów podawane w milimetrach

 

-Są to z reguły rury na ruroociągi do róznych mediów. Rozmiar wielkości podaje się jako nominalny wymiar rury. Do wymiaru 12 cali jest podawana przybliżona wartość (prześwit) średnicy wewnętrznej rury.

-Po przeliczeniu na milimetry jest utworzony pierwszy i uprzywilejowany szereg średnic zewnętrznych rur stalowych 1. seria w EN10220, DIN2448 itp. Rury o wymiarach z 2 i 3 serii są również używane. 


Szereg grubości ścianek też wywodzi się z systemu w calach, który do określenia wielkości używa ułamków. Grubość ścianek  tworzy szereg Schedule (40, 60, 80, 120, …), przełożony dla niektórych wymiarów na szereg ciężarowy (STD, XS, XXS). Jeśli te wartości przeliczymy na milimetry, to stworzą one nam część szeregu grubości ścianek. 

Dla rur stalowych precyzyjnych używanych w Europie i krajach, które używają systemu SI utworzony jest szereg wymiarowy z zaokrąglonymi wartościami średnic zewnętrznych i grubości ścianek.

rury-bezszwowe.pl 

 

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC