www.rury-bezszwowe.pl

30.10.2016 Ciągnienie na ławie przepychowej


Obrbka plastyczna

W poprzednim wpisie poruszana była metoda Calmesa. Ten wpis będzie poniekąd jego kontynuacją.

Czytaj więcej...

30.10.2016 Metoda Calmesa


Metoda Calmesa

Metoda Calmesa jest jedną z licznych sposobów produkcji rur bezszwowych. W tej metodzie podczas produkcji stosuje się alongatory, czyli wydłużarkę oraz prasę do dziurawienia wlewków.

Czytaj więcej...

30.10.2016 Rodzaje i podział stali


stali

Stal jest stopem żelaza, który w składzie zawiera maksymalnie ok 2% węgla oraz dodatki stopów które dodatkowo poprawiają właściwości a przy tym własności wyrobów które z nich powstają.

Czytaj więcej...

02.10.2016 Hutnictwo i wytwarzanie rur bezszwowych w Polsce


rur bezszwowych

Wytwarzanie rur bezszwowych zawdzięczamy Hutnictwu czyli gałęzi przemysłu, której głównym zadaniem jest wytapianie metali i ich stopów z rud z domieszką złomu i obróbką plastyczną na półprodukty oraz wyroby gotowe. Nauką, która zajmuje się hutnictwem jest metalurgia o której pisaliśmy w Metalurgia jako nauka o metalach

Czytaj więcej...

18.10.2016 Rury bezszwowe w przemyśle lotniczym


rury bezszwowe

Rury bezszwowe są też wykorzystywane w przemyśle lotniczym, może nie tak często jak dawniej ale zawsze coś. Właśnie, a jak było dawniej? Na początku, gdy lotnictwo dopiero zaczynało raczkować drewniane elementy konstrukcji były obijane płótnem, papierem, albo skórą. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej pewien brytyjski producent lotniczy skonstruował samolot pokładowy torpedowo- bombowy, który był najczęściej wykorzystywaną konstrukcją przez Royal Navy. Konstrukcja maszyny może i niebyła przełomowa, bo składała się ze szkieletu zbudowanego z rur-bezszwowych, które następnie były obijane płótnem. Jedynie kadłub był pokryty blachą i to tylko w przedniej części.

Czytaj więcej...

18.10.2016 Metalurgia jako nauka o metalach


metalurgia

Naukę o metalach nazywamy metalurgią. Obejmuje ona między innymi obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną. Metalurgia, za przedmiot badań obrała sobie obróbkę rud metali aż do produktu końcowego. Metalurgia potocznie często utożsamia się z hutnictwem, jednak hutnictwo zajmuję się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Dziś proces ekstrakcji metali stanowi niewielki odsetek badań metalurgii, która obejmuje głównie przetwórstwa metali, czyli wytwarzanie przedmiotów użytkowych.

Czytaj więcej...

10.10.2016 Walcowanie rury bezszwowej


rura bezszwowa

Rura bezszwowa obrabiana jest przy pomocy procesu obróbki plastycznej, który wykonywany jest na walcarkach nazywamy walcowaniem. Polega ono na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami, rolkami, tarczami. Sposoby walcowania dzielimy ze względu na rodzaj ruchu walców (wzdłużne, poprzeczne, poprzecznoklinowe, pielgrzymowe, kuźnicze, skośne), oraz układu klatek roboczych ( jednoliniowe, wieloliniowe, ciągłe, półciągłe, mijane, szachownicowe).


Czytaj więcej...

28.09.2016 Obróbka plastyczna metalu


Obrbka plastyczna

Obróbka plastyczna metalu jest wywieraniem na metalach nacisku, które przekracza ich granicę plastyczności. Celem takiego zabiegu jest trwała zmiana kształtów wraz z wymiarami obrabianego właśnie przedmiotu. Cały proces takiego kształtowania może przebiegać na gorąco, ciepło lub zimno. Klasyfikacja jest zależna od temperatury odkuwki (rekrystalizacji) metalu, który jest odkształcany, a także precyzyjnej od prędkości odkształcenia w odniesieniu do prędkości rekrystalizacji.


Czytaj więcej...

12.09.2016 Rury bezszwowe ze stali nierdzewnej, czemu są nierdzewne?


nierdzewka

INOX, nierdzewka, albo zwyczajnie stal nierdzewna. Co to jest, czemu jest nierdzewna, jaka jest jej historia i gdzie się jej używa. Dzisiejszym wpisem, chcemy Państwu przybliżyć rury ze stali nierdzewnej.

 

Czytaj więcej...

30.08.2016 Recykling Stali


recykling stali

70% tyle produktów stalowych wraca do obiegu wtórnego po 20 latach. Stal z recyklingu to oszczędności rzędu 74% energii, która jest potrzebna do produkcji. Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem przerabiania odzyskanego złomu. Recykling stali jest doskonałym sposobem na oszczędności i dbanie o środowisko naturalne.


Czytaj więcej...

13.08.2016 Żelazostop zwiększy jakość stali? 


elazostopy

Żelazostopy są niezbędne podczas produkcji stali, bo dzięki nim osiąga pożądane właściwości. Zasada jest prosta, im mniej „śmieci” w postaci węgla i gazów w żelazostopie tym lepsza jest jakość stali, która jednocześnie staje się bardziej wytrzymała oraz odporna na zużycie.

 

Czytaj więcej...

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC