www.rury-bezszwowe.pl

13.06.2016 Rodzaje Stali Używanych Do Produkcji Rur


 

proautomatic rury bezszwowe

Stal jest definiowana jako

- Materiał, w którym udział masowy żelaza jest wyższy niż udział pozostałych pierwiastków,
-Zawartość węgla (C) jest mniejsza niż 2%, co zwykle jest granicą między stalą a żeliwem ( jednak są stale chromowe, które mogą zawierać więcej niż 2% (C), są one wyjątkiem
 -Stal zawiera też inne pierwiastki ( glin, bor, bizmut, kobal, chrom, miedź, latanowce, mangan, molibden, niob, nikiel, ołów, selen, krzem, telur, tytan, wanad, wolfram, cyrkon.

proautomatic rury bezszwowe

Znaki stali dzieli się na dwie główne grupy:

Grupa 1
S- stale konstrukcyjne,
P- stale do zastosowań ciśnieniowych,
L- stale na rurociągi,
E- stale do części maszyn,
B- stal do zbrojenia betonu,
Y- stale do strunobetonu,
R- stale na szyny,
H- wyroby płaskie walcowane na zimno
D-wyroby płaskie ze stali miękkiej do kształtowania na zimno,
T-cienkie blachy

rury-bezszwowe.pl

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC