www.rury-bezszwowe.pl

16.06.2016 Warunki Techniczne Dostaw Dla Rur Oraz Konieczne Badania


proautomatic rury bezszwowe

Wymagania, które dotyczą rur są zawarte w normach WTD ( Warunki Techniczne Dostaw). Konkretne dane są przedstawione dokładniej przy poszczególnych rodzajach rur. WTD dla stali oraz wyrobów ze stali są EN10021, symbole oraz definicje pojęć są podane w EN10266, ogólne WTD są też podane w ISO 404. Badanie rur dowodzi, że własności ich są zgodne z wymogami zamówienia i odpowiednich norm.Proces badań dzielony jest na trzy części:

-ustalenie rodzaju wykonywanego badania,
-ustalenie rodzaju dokumentu kontroli,
-wybór poszczególnych badań (WTD)


Części są powiązane i nie ma możliwości ich dowolnej kombinacji. Właściwe badania stanowią normy WTD dla poszczególnych rodzajów rur.

-Badania wyszczególnione i niewyszczególnione.
Badania te zawierają obowiązkowe próby wg odpowiadającej normy, próby nie muszą pochodzić z właściwej dostawy, a laboratorium nie musi być niezależne od dostawy rur.


-Badania wyszczególnione.

Oprócz obowiązkowych prób zawierają też inne wybrane próby. Próbki rur są z dostawy, których liczbę określa norma. Laboratorium musi być niezależne od producenta.


-Badania

Obowiązkowe- wg poszczególnych norm WTD, uzgodnione przy zamawianiu rur z wyboru wg normy.


-Jakość TR1, TR2

Zależy od składu chemicznego i zawartości AI, wartości określającej własność mechaniczną, czyli próby udarności oraz rodzaju badań.


-Kategoria badań TC1 oraz TC2

Zależy od postanowień normy, składu chemicznego oraz możliwego wyboru przy zamawianiu.
Poszczególne kategorie różnią się od siebie wymogami bań nieniszczących rur i wyborem możliwych prób.

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC