www.rury-bezszwowe.pl

10.10.2016 Walcowanie rury bezszwowej


rura bezszwowa

Rura bezszwowa obrabiana jest przy pomocy procesu obróbki plastycznej, który wykonywany jest na walcarkach nazywamy walcowaniem. Polega ono na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami, rolkami, tarczami. Sposoby walcowania dzielimy ze względu na rodzaj ruchu walców (wzdłużne, poprzeczne, poprzecznoklinowe, pielgrzymowe, kuźnicze, skośne), oraz układu klatek roboczych ( jednoliniowe, wieloliniowe, ciągłe, półciągłe, mijane, szachownicowe).


Podstawowe metody walcowania rury bezszwowej

Rura bezszwowa posiada klika metod walcowania. Podstawową metodą walcowania, jest walcowanie wzdłużne. Takim sposobem powstają pręty, blachy czy kształtowniki. Pozostałe metody walcowania wykorzystywane są również do kształtowania rury oraz wyroby osiowo symetryczne. Walcowanie może się odbywać na gorąco, ciepło lub zimno.


Przeczytaj też o: Rury bezszwowe ze stali nierdzewnej, czemu są nierdzewne?


Metoda Mannesmanna

Walcowanie między dwoma walcami nazywana jest metodą Mannesmanna. Rozgrzana rura bezszwowa jest wprowadzana między dwa obracające się zgodnie walce rura bezszwowaustawione w odpowiedni kąt. Materiał rura bezszwowawprowadza się między walce, gdzie napotyka obracający się nieprzesuwalny trzpień. Dzięki temu ruchowi obrotowemu materiał się wyciągany w kierunku trzpienia dziurawiącego. Jeśli użyty zostanie walec cylindryczny, to kończąc proces wyciągania i dziurawienia otrzymamy produkt, czyli rurę bezszwową o takiej samej średnicy, jaki posiadał materiał wprowadzony między walce. Zastosować można też walce, które posiadają część stożkową, jednak wtedy uzyskana rura bezszwowa będzie miała zmniejszoną średnicę zewnętrzną.

Inne metody

Podobne rezultaty można uzyskać dziurawiąc materiał na prasie, jednak dzięki temu sposobowi można otrzymać gorsze rezultaty niż w metodzie Mannesmanna. Dzięki metodzie dziurawienia na prasie otrzymujemy rurę z zamkniętym dnem, która jest osadzona na trzpieniu. Po dziurawieniu materiał dalej jest poddawany obróbce na specjalnych walcarkach.

Walcarki wykańczające

Walcarka krokowa jest jedną z walcarek wykańczających. Można ją też nazwać walcarką posuwowo- tłoczną. Walcarka zbudowana jest z dwóch specjalnych obracających się w przeciwnych kierunkach profilowych walców. Przyglądając się walcowi łatwo dostrzeżemy, że walce na pewnej części swojego obwodu mają wklęsły półkolisty profil. Dwa walce z poszerzonymi profilami obracają się równocześnie w kierunku góry walcowanej rury nie wywierając na nią jakiegokolwiek nacisku. Rura się przesuwa dzięki mechanizmowi podającemu, a następnie zaczyna się cofać razem z trzpieniem w środku. Walce gniotą rurę na całym jej obwodzie. Dostrzec można w tej metodzie kucie- walcowanie. Rura za każdym podsunięciem jest obracana o jakieś 90 stopni, dzięki temu mamy gwarancję, że produkt otrzyma lepszą gładkość i dokładność wymiarów ścianek.
Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC