www.rury-bezszwowe.pl

24.05.2016 Normy Rur Precyzyjnych

proautomatic rury bezszwoweNorma jest dokumentem będącym wynikiem normalizacji i standaryzacji jak najszerszą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną czy usługową. W polsce rury precyzyjne posiadają 32 normy standaryzujące, więcej po rozwinięciu wpisu. Zapraszamy również na naszą stronę główną ruraprecyzyjna.pl


Rury Stalowe

PN-EN10204

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli

 

PN-EN 10208-1

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A

 

PN-EN10208-2

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B

 

PN-EN10210-1

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.

 

PN-EN 10310-2

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi 

właściwościami w temperaturze podwyższonej.

 

PN-EN10216-1

Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z wymaganymi właściwościami w temperaturze pokojowej.


PN-EN10216-2

Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.  

 

PN-EN 10216-3

Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.

 

PN-EN10216-4

Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganiami własnościowymi w temperaturze obniżonej.

 

PN-EN 10216-5

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

 

PN-EN10217-1

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej.  

 

N-EN 10217-2

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część2: Rury ze stali niestopowych zagrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.

 

PN-EN 10217-3 

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Części 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych  

 

PN-EN 10217-4

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonym właściwościami w temperaturze obniżonej.

 

PN-EN 10217-5

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury se stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi właściwościami w temperaturze podwyższonej.

 

PN-EN 10217-6

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Części 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej.

 

PN-EN 10217-7

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję.

 

PN-EN 10219-1

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.

 

PN-EN 10219-2

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.  

 

PN-EN 10240

Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłoki wykonanych przez ocynkowane ogniowe w ocynkowanych zautomatyzowanych  

 

PN-EN 10224

Rury i załączniki ze stali niestopowej do transporty wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy.  

 

PN-EN 10266

Rury stalowe, złączki i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne. Symbole i definicje terminów stosowane w normach wyrobu.

 

PN-EN 20296-1

Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych.

PN-EN 10296-2

Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporna na korozję

 

PN-EN 10297-2

Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część2; Stale odporne na korozję.  

 

PN-EN10305-1

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Częśc1: Rury bez szwu ciągnione na zimno

 

PN-EN 10305-2

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze szwem ciągnione na zimno

 

PN-EN 10305-3

Rury stalowe precyzyjne. Warunki technicznej dostawy. Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno.

 

PN-EN 10305-4

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne.  

 

PN-EN 10305-5

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym  

 

PN-EN 10305-6

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne.   

 

 

rury-bezszwowe.pl
 

 

 

 

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC