www.rury-bezszwowe.pl

30.08.2016 Recykling Stali


recykling stali

70% tyle produktów stalowych wraca do obiegu wtórnego po 20 latach. Stal z recyklingu to oszczędności rzędu 74% energii, która jest potrzebna do produkcji. Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem przerabiania odzyskanego złomu. Recykling stali jest doskonałym sposobem na oszczędności i dbanie o środowisko naturalne.


Polska na piątym miejscu

Recykling stali rocznie u nas przerabia prawie 6 milionów ton złomu. Odzyskany złom można użyć do tworzenia w zasadzie wszystkiego, nic nie stoi na przeszkodzie, by złom pozyskany ze samochodu odżył w telefonie komórkowym czy poręczy przy schodach. Odzyskiwanie złomu jest ekonomicznym sposobem na ochronę środowiska. Zmniejsza emisję zanieczyszczeń do atmosfery do 86% w porównaniu do emisji przy produkcji pierwotnej. Stal można przetwarzać wielokrotnie nie tracąc przy tym jej właściwości.


Przeczytaj też o: Rodzaje Stali Używanych Do Produkcji Rur


Sposoby recyklingu stali

Stosuje się dwa sposoby recyklingu stali. Odpowiednia technologia jest dobierana na podstawie pozyskiwania złomu. 

Magnetyczne segregowanie odpadów oraz przetworzenie materiału z odcynowaniem. 
Pozyskana w ten sposób stal może zostać wykorzystana przy produkcji opakowań , zaś aluminium które zostało odzyskane podczas tego procesu może zostać poddane ponownej rafinacji.

Spalanie
Jest metodą odzyskiwania stali z odpadów tzw. niesegregowanych. Metal z popiołów jest pozyskiwany dzięki magnesowi. Następnie stal trafia do huty, gdzie zostaje przetopiona.

Odcynowanie stali

Odcynowaną stal uzyskuje się poprzez zastosowanie którejś z metody:
Ługowanie chemicznego, czyli cynę się rozpuszcza dzięki sodzie kaustycznej,
Metoda elektrolityczna, prowadzony jest w komorze zwanej elektrolityczną. Zachodzi w niej proces elektrolizy, dzięki czemu stal i cyna stanowią doskonały materiał do recykling staliponownego wykorzystania w przemyśle.

Produkty uboczne recyglingu

Podczas recyklingu stali efektem ubocznym jest powstanie mineralnych produktów takich jak żużel. Wykorzystywane one są do budowy dróg, produkcji surowców przemysłowych czy wzbogacania gleby. Stal wykorzystywana recykling stalijest przy produkcji pokryć dachów, karoserii samochodów, platform morskich itd. A to wszystko dzięki swojej twardości oraz nikiemu kosztowi produckji stali. Z kolei do produkcji opakowania ze stali stosuje się najczęściej blachy białe stalowe, blachy stalowe bezcynowe, blachy stalowe galwanizowane, oraz stalowe czarne. Do recyklingu przydatne są szczególnie opakowania wykonane z jednego rodzaju blachy.

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC