www.rury-bezszwowe.pl

28.09.2016 Obróbka plastyczna metalu


Obrbka plastyczna

Obróbka plastyczna metalu jest wywieraniem na metalach nacisku, które przekracza ich granicę plastyczności. Celem takiego zabiegu jest trwała zmiana kształtów wraz z wymiarami obrabianego właśnie przedmiotu. Cały proces takiego kształtowania może przebiegać na gorąco, ciepło lub zimno. Klasyfikacja jest zależna od temperatury odkuwki (rekrystalizacji) metalu, który jest odkształcany, a także precyzyjnej od prędkości odkształcenia w odniesieniu do prędkości rekrystalizacji.


Sposoby obróbki plastycznej metalu

 
Obróbka plastyczna metalu dzieli się na główne sposoby obróbki, ze względu na odkształcenia:

- Walcowe, gdzie materiał zgniatany jest przez napędzane walce,
- Kucie, metal kształtowany jest przez uderzenie młota, kowarki, bądź nacisk prasy,
- Wyciskanie, metal znajduje się w pojemniku- recypientrze, a kształtowany jest poprzez wyciskanie z matrycy,
- Ciągnienie, materiał kształtowany jest poprzez przeciąganie przez oczko ciągadła,
- Tłoczenie, któremu poddaje się blachy i taśmy zmieniające kształt bez zasadniczej zmiany grubości.


Przeczytaj też o: Żelazostop zwiększy jakość stali?Zasada działania obróbki plastycznej na ciepło

Gdy obróbka plastyczna metalu obywa się poniżej warunków rekrystalizacji materiału, mamy do czynienia z obróbką plastyczną na zimno. Uzyskujemy tym sposobem poprawę właściwości mechanicznych- wytrzymałości i twardości, ale jednocześnie pogarsza się odkształcalność. Na materiale pojawiają się wydłużenia i przewężenia, mało tego materiał staje się bardziej kruchy. Obróbka plastyczna metalu została zapoczątkowana 3000 lat przed naszą erą, wówczas odkształcanie metali odbywało się poprzez kucie, dziś ta metoda jest uważana za jedną z najważniejszych. Statyczny samochód składa się z ok. 80% elementów, które zostały właśnie wykonane metodą odkuwki.

 Wady i zalety obróbki plastycznej metalu 

Obróbka plastyczna metalu ma zwoje zalety i wady. Głównymi zaletami jest oszczędność materiału, niskie koszty jednostkowe, polepszenie własności fizycznych i obróbka plastyczno mechaniczna przerobionego materiału, możliwość nadawania skomplikowanych kształtów, które w innych technologiach są dość trudne, a wręcz niemożliwe do wykonania. Obróbka plastyczna cieplna posiada jedną główną wadę, a mianowicie koszt maszyn i narzędzi, które są dość wysokie.
 

 Zimna obróbka metalu

Zimna obróbka metalu polega na odkształcaniu plastycznemu obrabianego materiału. Zabieg ten sprawia, że wzrasta gęstość defektów w sieci krystalograficznej punktowych oraz liniowych. Tym Obrbka plastycznasamym gromadzi się energia odkształcania, która staje się większa im niższa jest temperatura. Obróbka plastyczna na zimno wykonywana jest w temperaturze niższej od temperatury rekrystalizacji czyli ok. 0,4 bezwzględnej temperatury, przy której dochodzi do topnienia. Zgniot to zmiana właściwości fizycznych i mechanicznych , które są skutkiem blokowania dużej ilości nagromadzonej dyslokacji.  Zgniot mierzy się w stopniu odkształcenia plastycznego, który określa na podstawie względnej zmiany długości, lub redukcji względnej przekroju.

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC