www.rury-bezszwowe.pl

02.10.2016 Hutnictwo i wytwarzanie rur bezszwowych w Polsce


rur bezszwowych

Wytwarzanie rur bezszwowych zawdzięczamy Hutnictwu czyli gałęzi przemysłu, której głównym zadaniem jest wytapianie metali i ich stopów z rud z domieszką złomu i obróbką plastyczną na półprodukty oraz wyroby gotowe. Nauką, która zajmuje się hutnictwem jest metalurgia o której pisaliśmy w Metalurgia jako nauka o metalach


Początki hutnictwa

Zanim zostało wynalezione wytwarzanie rur bezszwowych musiało rozwinąć się hutnictwo, które tak właściwie było już znane w starożytnym Egipcie w ok. 3000r. p. n. e. Zaś w Europie pojawiło się w ok. 1000 r. p. n. e., a na ziemiach polskich od ok. IV w. p. n. e.). Początkowo rolę pieców hutniczych pełniły dymarki. W starożytnej Polsce najbardziej znanym zagłębiem hutniczym były tereny obecnego województwa świętokrzyskiego na których działał kompleks dymarek świętokrzyskich.

W okresie od drugiej połowy XI wieku, aż po drugą połowę XII wieku na terenie Dąbrowy Górniczej funkcjonowała huta wytopu ołowiu i srebra. Większość osiedli związanych z hutnictwem metali kolorowych była zlokalizowana właśnie na terenach Dąbrowy Górniczej.
W drugiej połowie XV wieku zaczęły się upowszechniać nowocześniejsze metody wytopu żelaza, które wykorzystywały do tego celu piec styryjski.


Przeczytaj też o: Rury-bezszwowe w przemyśle lotniczymHutnictwo w literaturze
Przy kuźniach powstawały pierwsze huty, które bazowały na wykorzystywanych tam piecach. Właśnie w tym wczesnym okresie powstawania hutnictwa w 1612 roku pochodzi pierwsze spisane w języku polskim dzieło „Officina ferraria”, której autorem był katowiczanin i Ślązak, zarządca kopalń i hut na Śląsku – Walenty Roździeński. Autor w swoim dziele w sposób poetycki opisał stan XVII wiecznego górnictwa i hutnictwa na Śląsku, a także obyczaje hutników i górników. Dzieło to jest pierwszym w Polsce i Europie podręcznikiem metalurgicznym.rur bezszwowych


Hutnictwo w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów duże skupisko hut oraz powstałych obok nich manufaktur metalowych znajdowało się w Zagłębiu staropolskim. Czynnikiem decydującym była obfita obecność rud żelaza na tym terenie. Właśnie na tym terenie z 35 działających pieców hutniczych na terenie polskich, Zagłębiu staropolskim umiejscowionych było aż 27 pieców hutniczych.

Najstarsza huta w Polsce
Obecnie najstarsza działająca hutaw Polsce znajduje się w Ozimku obecne województwo opolskie i została założona w 1754 roku. Z kolei Samsonów w województwie świętokrzyskim posiada ruiny najstarszej huty w Polsce , która powstała na przełomie XVI i XVII wieku.

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC