www.rury-bezszwowe.pl

17.08.2016 Rury bezszwowe i szwowe


rury bezszwowe

Rury precyzyjne możemy ze względu na sposoby wykonania podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są rury precyzyjne ze szwem. Aby poznać historię i sposoby wykonywania tej rury przez naszych przodków, musimy się cofnąć w czasie. Niektóre tematy zostaly szerzej poruszone we wpisach Warunki Techniczne Dostaw Dla Rur Oraz Konieczne Badania bądź Rodzaje Stali Używanych Do Produkcji Rur

Historia rur bezszwowych i szwowych 

Pierwsza rura ze szwem powstała w 1825 roku i były wówczas wytwarzane w procesie zwijania taśm stalowych i zgrzewania ich ogniowo. Dziś dzięki technice, która przez 190 lat od momentu powstania pierwszej rury bezszwowej znacznie się zmieniła, możemy wytwarzać tego typu rury z arkuszów blachy i taśm z których formuje się rurę, a krawędzie łączy za pomocą wysokiej temperatury. Następnie rury poddawane są walcowaniu, które ma na celu redukcję grubości ścianek. Rury bezszwowe można też otrzymać podczas zgrzewania na walcarce ciągłej, oraz spawaniu elektrycznego, bądź zgrzewania na zakładkę.  Niewątpliwie główną  zaletą rur z tej grupy jest duża średnica, jaką mogą uzyskać, ale też niska cena. Dzisiejsza technika pozwala na ciągłe poprawy jakości tych rur, dzięki czemu uzyskujemy najlepszą jakość połączenia - co jest największym wyzwaniem podczas produkcji.


Wykorzystanie rur bezszwowych

Rury bezszwowe możemy spotkać w budowie sieci przemysłowej, a dzięki dobrej jakości łączenia, czyli szwu nawet w budowie urządzeń ciśnieniowych. Kolejną grupą są rury bezszwowe. Pierwsze rury bezszwowe powstały trochę później niż rury ze szwem, bo w 1890 roku w Niemczech. Na początku były one wytwarzane metodą walcowania pielgrzymowego, która polega na zastosowaniu walca roboczego, który wykonuje wykroje w materiale. Dzięki tej metodzie wytwarzania produkt nie posiada szwu, czyli połączeń.  Materiałem są w zasadzie okrągłe lub kwadratowe wlewki, które są ogrzewane i walcowane, dzięki czemu powstaje tuleja. Ta metoda zapewnia produktowi najwyższą jakość wykonania.

 

Normy rur bezszwowych 

O jakości finalnego produktu decyduje też jakość materiału, który został zastosowany podczas produkcji. Warto dodać, że rury bezszwowe mogą być walcowane na zimno lub ciepło. Rury dzięki swojej wytrzymałości mogą być rury bezszwowestosowane podczas budowy instalacji do przewodzenia gazów i cieczy, bądź jako elementy konstrukcyjne w lotnictwie, wiertnictwie, przemyśle motoryzacyjnym, kolarstwie, czy przy wytwarzaniu produktów specjalnych- broni. Każde rury muszą posiadać odpowiednie normy. Norma jest dokumentem, który jest wynikiem normalizacji i standaryzacji jak najszerszą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, bądź usługową. W naszym kraju rury posiadają aż32 normy standaryzujące np.:

PN-EN10204
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,


PN-EN10208-1

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych o klasie A


PN-EN 10210-1

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnej niestopowej i drobnoziarnistych.


Podstawową charakterystyką rury jest jej wymiar, który jest ustosunkowany od zapotrzebowania i przeznaczenia. Rury mogą być wytwarzane o średnicy, która może zaczynać się od dziesiętnych milimetrów do nawet kilku metrów. Wymiar w pełni opisuje rurę, dlatego za każdym razem musi być podany. W wymiarze rury koniecznie trzeba uwzględnić średnicę zewnętrzną, średnicę wewnętrzną, grubość ścinki, tolerancję wymiarową.

Kontakt

sklep rury bezszwowe

PRO AUTOMATIC Sp. z.o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice


NIP: PL634-282-04-88 REGON: 243348858

tel: +48 731 239 685


POMOC TECHNICZNA
Oferujemy klientom pomoc techniczną opartą na zdobytych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu - dział metalurgii PRO AUTOMATIC


Sklep Festo

Sklep SMC